Vår produkt

Vårt kött har hög kvalitet, för det kommer från djur som levt ett sunt liv med bra foder från vår egen gård, frisk luft och motion. Vi utfodrar enbart med gräs och mineraler vilket gör att djuren växer långsammare och får då bla finare marmorering på köttet och innehåller mycket omega 3. Ett rent naturbeteskött.

Vårt ekologiska kött kommer från stutar som växer långsammare än tjurar och från kvigor som vi inte ska använda till avel. Köttet från kvigor är mjukare, mörare och smak rikare än från handjur. En kastrerad tjur (stut) smakar bättre än en som inte är kastrerad. Detta pga att en stut växer långsammare, köttet blir mer marmorerat och mörare. Våra djur är uppfödda här och har levt hela sitt liv hos oss på gården.

From år 2014 kastrerar vi alla tjurkalvar. Det gör vi bland annat pga att vi vill minska skaderisken på djuren och för vår egen säkerhet då vi vistas mycket bland djuren. Vi försöker också avhorna kalvarna i tidig ålder om vi upptäcker att någon har horn. Det är också pga skaderisken på övriga djur.

Vi är KRAV certifierade och följer deras regler som innebär bland annat att djuren inte får vara uppbundna, vara ute på bete minst 3 månader, inte använda bekämpningsmedel mm.