Gården

 

Det är Jill som har huvudansvaret för djurens skötsel både inne och ute med allt vad det innebär. Stängsla och daglig tillsyn under utevistelsen på sommaren och under vintern ska det hållas rent, köras in foder och pyssla med djuren. Även den administrativa biten sköter Jill.IMG_1782

Michael har ansvar för växtodlingen och när det kan behövas en extra insats, kanske vid en kalvning fixar han det. Givetvis ser han också till att alla maskiner får service och är i gott skick och lagar om något annat skulle gå sönder. Även en bil & traktor verkstad finns på gården som Michael befinner sig i den mesta tiden av dagarna och finns därför väldigt nära till hands om något händer på gården.

När vi behöver hjälp av en veterinär  så anlitar vi Veterinär Anna-Jennie AB som är ifrån trakten. Anna-Jennie och hennes kollega Veterinär Lars Olsson är alltid tillgängliga för de turas om att ha jour på kvällar & helger. Det är bra service så vi slipper ringa runt till olika veterinärer om det är riktigt akut till exempel vid en förlossning. Vi vet alltid att det är en känd person som kommer och de vet vilken hjälp de kan få av oss när de kommer. De är kunniga inom alla gårdens djur, så vill du komma i kontakt med dem kan du se deras telefonnummer under länkar.

För att vara en ekologisk och KRAV certifierad gård krävs det att ett certifieringsorgan gör årliga kontroller på gården. Hos oss är det SMAK som kommer på besök och kontrollerar så vi fört all dokumentation som krävs och tittar till djuren så att vi sköter dem bra. Dokumentation som ska föras är bland annat växtodlingsjournal över vad som växer på åkrarna, när vi gödslat och hur stor skörden blivit under året. Även betesdokumentation när djuren går ut på bete och kommer in på hösten ska föras liksom behandlingsjournaler om någon behövt veterinärvård och medicin. Foderstater ska också föras, där det beskrivs vad djuren äter  och hur mycket. Till jordbruksverket ska man tex rapportera en födelse och när djuren säljs eller slaktas. Länsstyrelsen kommer också på besök i mellanåt och kan då till exempel kontrollera så att alla djur är märkta och att rätt antal djur finns på gården, kontrollera så att vi följer djurskyddlagen mm. Det är inte bara att sitta och åka traktor när man arbetar som bonde.